Star Galaxy - Granit

Pochodzenie - Indie

Zobacz też:

Black Tempest
Belvedere
Star Gate
Cambrian Black
Tropical Storm
Zimbabwe Black