Daino Reale - Marmur

Pochodzenie - Hiszpania

Zobacz też:

Blue Flower
Bianco Cristal
Red Dragon
Smokey Mountain
Emperador Gold
Matrix